Tekniskt seminarium i Stockholm 29-30 juni 2012
Från USA och RROC kommer R.Pierce Reid och ska hålla seminariet om
förkrigsbilar.

Kostnaden för detta är 500 kr.

Du som är intresserad, hör av dig till
Håkan Johansson
epost: vicechairman@rrec.se
eller tel: 070 5905558
senast 31 maj 2012.
 
www.rrec.se