Distriktsansvariga:
Varje år genomförs aktiviteter i klubbens regi. Den största gemensamma, för hela landet är Årsmötet och det rally som arrangeras i samband med Årsmötet. Under året sker ytterligare fler mer lokala träffar/aktiviteter.

Vi som delar ett gemensamt intresse ska kunna få fler tillfällen att träffas. Fler lokala aktiviteter ska kunna genomföras inom ett mindre geografiskt område.  De som är distriktsansvariga ska samordna och genomföra de lokala aktiviteterna.

Nu ska inte de distriktsansvariga behöva skapa allt själva. Du som medlem kan ta kontakt och föreslå aktiviteter/träffar. Lokalt kan man bilda en genomförande grupp. Givetvis är alla aktiviteter öppna för alla medlemmar.

Har du frågor kring detta, ta gärna kontakt med de distriktsansvariga eller ordförande Rune Johansson,
072 5464911 eller epost; chairman@rrec.se
 
Distrikt Namn Telefon Epost
Skåne, Halland Göran Berg, Båstad 0708-108118 goran.berg@rrec.se
Småland (Jönköping-, Kronoberg- och Kalmar län/Öland) och Blekinge Rune Johansson, Färjestaden 072-5464911 chairman@rrec.se
Västergötland, Göteborg, Bohuslän
och Dalsland
Anders Rohdin, Tvååker 070-6751006 rohdin.anders@gmail.com
Södra Stockholm, Södermanland, Östergötland Kalle Giertz, Grödinge 0705-229258 kalle.giertz@telia.com
Norra Stockholm, Södra Uppland, Västmanland Vakant    
N Uppland, Dalarna, Norrland Roberth Nironen, Gävle 070-3991765 roberth.nironen@rrec.se

www.rrec.se