Hoppa till innehåll Hoppa till sidofot

Cookies, upphovsrätt med mera 


www.rrec.se webbplats innehåller inte så kallade cookies. 
Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information:

  • om webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till
  • hur cookies kan undvikas.

På webbplatsen rrec.se används inga cookies. Däremot finns det länkar till webbplatser som använder cookies.

Många webbplatser använder endast så kallade sessionscookies. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte.

Dessa sessionscookies används bland annat för att hantera eventuella beställningar av informationsmaterial och för att hålla reda på vilken information som skrivs in i formulären.

Om du inte vill acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om du vill veta mer om cookies och lagen om elektronisk kommunikation – kontakta Post- och telestyrelsen, www.pts.se .


Upphovsrätt
Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör rrec.se. Text, bilder, diagram och annat material som finns här får inte manipuleras, ändras, överföras eller lagras i någon form förutom om det sker för helt privata syften eller om det särskilt framgår på webbplatsen att så får ske.

Däremot får sådant material som till exempel finns i word- eller pdf-filer självklart laddas ner och skrivas ut från hemsidan. Detta innebär dock inte någon förändring i äganderätten till informationen.

Det är förbjudet att försöka eller att faktiskt förändra innehållet på rrec.se webbplats. En elektronisk länk från en extern webbplats till rrec.se ska gå till webbplats rrec.se, om inte annat har skriftligen överenskommits med rrec.se.

Vid en sådan länkning måste webbplatsen öppnas i ett separat fönster och får aldrig placeras inom den andra webbplatsens ramar eller under den andra webbplatsens varumärke eller logotyp.
Lagöverträdelser beivras.

De kännetecken som finns på webbplatsen tillhör rrec och är skyddade av varumärkes- och annan känneteckenslagstiftning. Det är inte tillåtet att använda rrec kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium utan särskilt samtycke av RREC.

Ansvar för informationen
Informationen på webbplats rrec.se  kan ändras utan förvarning. Informationen är framtagen av rrec.se, eller baserad på källor som rrec.se har bedömt vara tillförlitliga.

rrec.se anstränger sig för att informationen vid varje tillfälle ska vara korrekt. Någon garanti för att informationen vid var tid är fullständig eller riktig kan dock inte lämnas.
Det kan förekomma tekniska eller andra felaktigheter som påverkar informationen, den kan också komma att förvanskas av utomstående.

Informationen på rrec.se webbplats gör inte heller anspråk på att vara fullständig eller att ge uttömmande svar vad avser samtliga rrec  produkter eller verksamhet i övrigt.

rrec.se frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än kan vara som grundar sig på användandet av den nämnda informationen.
 

The Rolls-Royce badge, Spirit of Ecstasy logo and Rolls-Royce name are registered trademarks owned by Rolls-Royce Motor cars Ltd or are used in some jurisdictions under licence from Rolls-Royce plc.
The Bentley badge, the winged B mascot and the Bentley name are registered trademarks owned by Bentley Motors Ltd.

Lämna förslag och tips

Förslag

Har du några förslag eller tips som du vill skicka in till RREC?
skicka dem till forslag@rrec.se

 

Galleri

Utforska

Upptäck skönheten hos Rolls-Royce genom vårt bildgalleri här på RREC. Bläddra igenom ögonblicken då elegans möter prestanda och varje bil berättar sin unika historia. Vår samling av bilder fångar ögonblick av tidlös skönhet och detaljerat hantverk.