Hoppa till innehåll Hoppa till sidofot

Om The Rolls-Royce Enthusiast Club (RREC)

RREC - The International Club for Rolls-Royce & Bentley Entusiasts

 
Klubben grundades 1957 för ägare av Rolls-Royce byggda fordon från 1904 till idag. Detta inkluderar förutom ROLLS-ROYCE och BENTLEY byggda i Derby och Crewe efter Rolls-Royce Ltd övertagande av Bentley Motors Ltd 1931.

Svenska Sektionen av RREC bildades 1980.

Klubbinformation

Styrelsen uppmuntrar alla svenska Rolls-Royce & Bentley entusiaster att bli medlemmar i RREC - The International Club for Rolls-Royce & Bentley Entusiasts, detta är också vår moderklubb. Detta medlemskap ger en rad förmåner som bilars historik, tillgång till litteratur och mycket mer.

Om du vill få tillgång till den svenska sektionens aktiviteter och medlemstidning väljer du att bli prenumerationsmedlem i den svenska sektionen. Detta medlemskap ger dig också en rad förmåner, se vidare under prenumerationer.

Bilars historik
I RREC:s arkiv finns chassikort från fabriken med uppgifter om första ägare för praktiskt taget varje tillverkad bil. Vi förvarar också fabrikens eget arkiv med tex ritningar för komponenter till förkrigsbilarna samt övrig dokumentation rörande bilar tillverkade fram till 1991.

Allt är digitaliserat och åtkomligt för medlemmar i RREC arkiv genom kontakt med administratören i Hunt House, England.

Klubbregalia, litteratur mm
Tekniska handböcker, instruktionsböcker och reservdelskataloger till de flesta modeller tillhandahålls i RREC:s klubbshop. Där säljs även vagnmärken, olika slags klubbmärken, slipsar, böcker, klubbregalia och mycket annat.

Teknisk service via RREC moderklubb

Klubbens insatser inriktas på restaurering, underhåll och användande av våra bilar. Klubben har en teknisk tjänst som ombesörjer anskaffning av service information, data och ritningar samt besvarar tekniska frågor. Tekniska tjänsten anordnar även kurser i seminarieform. Klubben har sin egen reservdels organisation som också engagerar sig i nytillverkning av delar som inte längre kan uppbringas från fabriken. Klubben har kunskapen om vilka verkstäder som är lämpliga för olika typer av jobb.

Antal medlemmar
Klubben har totalt c:a 7000 medlemmar i världens alla hörn (67 länder finns representerade i medlemsmatrikeln). Av dessa medlemmar finns 
c:a 3500 medlemmar i Europa, varav c:a 2500 finns i Storbritannien 
och c:a 300 i Sverige.

RREC har sektioner lokalt över hela Storbritannien och i USA, Canada, Hongkong, Indien samt de flesta länderna i Europa.
Ett intimt samarbete bedrivs med Rolls-Royce Owners Club i USA och Australien.

Klubbtidning

En tidning, Spirit & Speed innehållande tekniska artiklar och information om klubbens aktiviteter utges av RREC 11 månader om året med.

De Scandinaviska sektionerna (Sverige, Danmark och Norge) ger ut en gemensam tidning ca 4 gånger per år. Möjlighet att annonsera finns.

En gång om året ger RREC ut en mycket omfattande inbunden årsbok med artiklar om bilarna. Många intressanta bilder. Boken innehåller även artiklar om andra intressanta platser och ting, runt om i världen.
Tips om sevärdheter och väldigt mycket lyx och flärd.

Aktiviteter

Sektionerna arrangerar, liksom moderklubben, rallyn och träffar i olika former. Sammantaget innebär detta att det förekommer arrangemang i klubbens regi praktiskt taget varje vecka året runt. 
Av naturliga skäl äger särskilt många arrangemang rum i Storbritannien. Svenska sektionen anordnar rallyn och träffar runt om i Sverige varje år. Därutöver hålls ett varierande antal möten på olika platser. Betecknande för alla kontakter mellan klubbens medlemmar är den vänlighet och frånvaron av formalitet som råder.
Ett årligen återkommande stort evenemang arrangerat av RREC i England är Annual Rally. Här samlas medlemmar från hela världen under två dagar och visar upp sina bilar i slottsmiljö. Alla handlare av betydelse deltar, och ett stort utbud av utensilier samt begagnade delar finns att tillgå. En auktionsfirman håller auktion på platsen. Det är ofta upp till 1500 Rolls-Royce och Bentley som deltager i detta evenemang.

 

Klubben högkvarter

Ett permanent klubbhögkvarter har inrättats i, Hunt House, Paulerspury, Northamptonshire i England, c:a 70 km norr om London. Klubblokalerna delar hus med "Sir Henry Royce Memorial Foundation".

Här finns administration, arkiv, konferenslokal, verkstad, Henry Royce museum mm.

 

Ytterligare information

Om klubben och medlemskap erhålls från våra styrelseledamöter. Vill du bli medlem klicka på "MEDLEM". Där finns även information om medlemsavgift.

Lämna förslag och tips

Förslag

Har du några förslag eller tips som du vill skicka in till RREC?
skicka dem till forslag@rrec.se

 

Galleri

Utforska

Upptäck skönheten hos Rolls-Royce genom vårt bildgalleri här på RREC. Bläddra igenom ögonblicken då elegans möter prestanda och varje bil berättar sin unika historia. Vår samling av bilder fångar ögonblick av tidlös skönhet och detaljerat hantverk.